“Mbështetja për qëndrueshmëri organizative”

Janar 26, 2018

Trajnimi për OSHC
“Mbështetja për qëndrueshmëri organizative”

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore e Lindore (REC), Zyra në Kosovë, me mbështetjen e Qeverisë Suedeze, përmes programit “SpECIES” është duke zbatuar trajnimin për ngritjen e kapaciteteve për OSHC-të mjedisore në realizimin e Vlerësimit për Qëndrueshmëri Organizative (VQO) si dhe ofron mbështetje në hartimin e Planeve për Zhvillim të Organizatave.

: 4,561 views