News

“Mbështetja për qëndrueshmëri organizative”
January 26, 2018

“Organisational Viability Support”

The Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe (REC), Office in Kosovo with the support of the Government of Sweden, through the “SpECIES” program is implementing a capacity building training for Environmental CSOs for undertaking the Organisational Viability Assessment (OVA) and support for drafting Organization’s Development Plans 

Read more
Thirrje për OSHC
November 21, 2017

Poziv za OCD

Regionalni centar za životnu sredinu (REC) - Kancelarija na Kosovu, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida), ovim objavljuje Poziv za podnošenje zahteva za organizacije civilnog društva (OCD-ove) za vršenje Procene Održivosti Organizacije (POO) i podršku za izradu Razvojnih Planova Organizacije (RPO)....

Read more